آلیاژهای مس- کروم (Chromium copper) آلیاژهایی با مس زیاد1 هستند که حاوی 0.6 تا 1.2% کروم می باشند. این آلیاژها به دلیل استحکام بالا، مقاومت به خوردگی و هدایت الکتریکی بالای آنها استفاده می شوند.

این آلیاژها پیرسختی پذیر هستند. در دمای بالا کروم خارج از محلول جامد رسوب می کند و خواص آن تغییر می کند. استحکام آلیاژ تمام پیرسخت شده حدود دو برابر مس خالص است و هدایت آن 85% IACS (هدایت مس خالص) باقی می ماند. این آلیاژهای استحکام بالا، استحکام خود را در دماهای بالا حفظ می کنند. مقاومت به خوردگی این آلیاژ از مس خالص بهتر است. چرا که کروم خواص شیمیایی لایه اکسید محافظ سطحی را بهبود می دهد. آلیاژهای مس- کروم شکل پذیری سرد عالی و کارپذیری گرم خوبی دارند.

این آلیاژها در کاربردهایی چون الکترودهای جوش مقاومتی، چرخ های جوشکاری، کلید ابزار، کانکتور کابل، قسمت های قطع مدار، قالب ها، نوک الکترودهای جوش نقطه ای، و در کل رساناهای الکتریکی و گرمایی که استحکام بالایی می خواهند کاربرد دارد. در استاندارد UNS کدهای C18050 تا C18600 به این آلیاژ اختصاص دارد و آلیاژهای ریختگری آن اعداد C81400 تا C81540 را می پذیرد.

1 High copper alloy – آلیاژهایی حاوی بیش از 96% ولی کمتر از 99.3% مس

جهت مشاوره و تهیه آلیاژهای آلومینیوم برنز، مس کروم و مس کروم زیرکونیوم می توانید با ما در تماس باشید:

پیام خسروی

09131680632

منابع:

https://www.copper.org/resources/properties/microstructure/chrom_cu.html#:~:text=Chromium%20copper%20alloys%20are%20high,corrosion%20resistance%20and%20electrical%20conductivity.

تصویر از:

https://www.indiamart.com/proddetail/chromium-copper-8734961497.html