آدرس:
 تهران، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، ساختمان دوم دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، طبقه سوم

شماره همراه:
۰۹۱۳۱۶۸۰۶۳۲ (دکتر پیام خسروی)

ایمیل:
 info@matec.ir

... یا برای ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل کنید: