در اینترنت در اغلب زمینه‌های تخصصی و فنی به زبان فارسی هیچ مرجع معتبری وجود ندارد. مواد و تکنولوژی‌های مرتبط هم از این قاعده مستثنی نیستند. این مشکل از آنجا نمود بیشتری پیدا میکند که مواد جزء جدا نشدنی هر صنعتی محسوب می شود!

ما، گروهی از دانشجویان دکتری مهندسی مواد از دانشگاه تهران و صنعتی اصفهان، در سال 1396 این ضعف را شناسائی کردیم و تصمیم گرفتیم تا در مرحله اول پایگاهی با عنوان متک راه اندازی کنیم و به همه کسانی که با مواد و تکنولوژی‌های مرتبط سر و کار دارند خدمت رسانی کنیم.

متک اهداف‌ والائی دارد و در این راه نیازمند همراهی شما عزیزان هستیم.

جامعه هدف متک متخصصین فعال در حوزه مواد، مهندسی مواد و تکنولوژی‌های مرتبط با مواد است. خدمت رسانی اطلاعاتی به اساتید و مهندسان مهم‌ترین فعالیت ماست.

معضل صنعت کشور عقب بودن علم ما نیست؛ متأسفانه در ایران سخت می شود علوم فنی راتجاری سازی کرد. اغلب سایت‌های فارسی زبان موجود جامعه هدف متفاوتی دارند و بیشتر بر روی دانشجویان و علوم مواد متمرکز هستند. باور داریم دیدگاه فنی‌تر بستر را برای تجاری سازی و گسترش اقتصاد در حوزه مواد بازتر خواهد کرد.

برای رسیدن به یک جامعه دانش بنیان باید پیش‌نیازهای یک جامعه صنعتی را داشت. یکی از آنها اطلاعات هست. متک مرجع اطلاعاتی و ارتباطی متخصصین مواد در ایران است.

چه کسانی متک را پایه گذاری کردند؟
هر چقدر بزرگتر فکر کنی… بزرگتر هم عمل میکنی: دغدغه ما نبود یک سیستم جامع اطلاع رسانی و ارتباطی برای متخصصین حوزه مهندسی مواد است.
محمد طلائی زاده : دکتری مهندسی مواد از دانشگاه تهران
پیام خسروی : دکتری مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان

متک (تکنولوژی مواد)، مرجع اطلاعات به‌روز و تخصصی در زمینه مهندسی مواد و صنایع مرتبط