در مقالات قبلی به حدس جنس قطعات از طریق رنگ، ظاهر سطحی و خواص مغناطیسی آنها پرداختیم. یکی از راه های دقیقتر کردن این حدس، اندازه گیری چگالی فلزات می باشد. با امکانات کمی می توان چگالی یک ماده را با دقت اندازه گیری کرد. هر چند برای افراد فنی تفاوت وزن قطعات به یک حس عام (common sense) تبدیل شده. به عنوان یک مثال ساده، بسیاری از سرویس های پخت و پز سیاه رنگی که فروشنده ها به عنوان سرویس های چدنی می فروشند، به لحاظ وزنی تفاوت آشکاری با ظروف چدنی واقعی دارند و در واقع آلومینیم روکش شده با سرامیک می باشند.

در زیر جدولی کاربردی از چگالی انواع فلزات و آلیاژها آورده شده است.

فلز/ آلیاژMetal/ Alloyچگالی (کیلوگرم بر متر مکعب)
آکتینیومActinium10070
برنج دریانوردیAdmiralty Brass8525
آلومینیمAluminum2712
آلومینیم- ذوب شدهAluminum - melted2560 - 2640
آلومینیم- 1100Aluminum - 11002720
آلومینیم- 6061Aluminum - 60612720
آلومینیم- 7050Aluminum - 70502800
آلومینیم- 7178Aluminum - 71782830
آلومینیم برنز- 3 تا 10% آلومینیمAluminum bronze (3-10% Al)7700 - 8700
فویل آلومینیمAluminum foil2700 -2750
فلز ضداصطکاکAntifriction metal9130 -10600
آننیموانAntimony6690
بابیت یا فلز یاتاقانBabbitt7272
باریمBarium3594
بریلیمBeryllium1840
بریلیم مسBeryllium copper8100 - 8250
بیسموتBismuth9750
برنج- ریختگریBrass - casting8400 - 8700
برنج- نورد و کشیده شدهBrass - rolled and drawn8430 - 8730
برنج 60/40Brass 60/408520
برنز- سربBronze - lead7700 - 8700
برنز- فسفرBronze - phosphorous8780 - 8920
برنز- 8 تا 14% قلعBronze (8-14% Sn)7400 - 8900
فلز براشBrushed metal7860
کادمیمCadmium8640
سزیمCaesium1873
کلسیمCalcium1540
چدنCast iron6800 - 7800
سریمCerium6770
سرب شیمیاییChemical Lead11340
کرومChromium7190
کبالتCobalt8746
کنستانتینConstantan8920
نیوبیمColumbium8600
کنستانتینConstantan8880
مسCopper8940
مس- نیکلCupronickel8908 - 8940
فلز دلتاDelta metal8600
دورالمینDuralumin2790
الکترومElectrum8400 - 8900
فلز اروددEroded metal7860
یوروپیمEuropium5243
گالیمGallium5907
ژرمانیمGermanium5323
طلاGold19320
هافنیمHafnium13310
هاستلیویHastelloy9245
ایندیمIndium7310
اینکونلInconel8497
اینکولویIncoloy8027
ایریدیمIridium22650
آهنIron7850
لانتانیمLanthanum6145
سربLead11340
آلیاژ سبک پایه آلومینیمLight alloy based on Al2560 - 2800
آلیاژ سبک پایه منیزیمLight alloy based on Mg1760 - 1870
لیتیمLithium534
منیزیمMagnesium1738
منگنزManganese7440
منگنز برنزManganese Bronze8359
منگنینManganin8500
جیوهMercury13593
مولیبدنMolybdenum10188
مونلMonel8360 - 8840
نئودیمیمNeodymium7007
نیکرومNichrome8400
نیکلNickel8908
نیکل 20Nickel 208090
نیکل 200Nickel 2008890
نیکل نقرهNickel silver8400 - 8900
نیکلینNickeline8770
نیمونیکNimonic8100
نیوبیمNiobium8570
اسمیمOsmium22610
پالادیمPalladium12160
فسفر برنزPhosphor bronze8900
پلاتینPlatinum21400
پلوتونیمPlutonium19816
برنج سرخRed Brass8746
نقرهSilver10490
سدیمSodium971
لحیم 50/50 سرب قلعSolder 50/50 Pb Sn8885
فولاد زنگ نزنStainless Steel 7480 - 8000
فولادSteel7850
قلعTin7280
تیتانیومTitanium4500
تنگستنTungsten19600
اورانیومUranium18900
وانادیمVanadium5494
فلز سفیدWhite metal7100
آهن کارشدهWrought Iron7750
رویZinc7135
زیرکونیمZirconium6570
برنج زردYellow Brass8470

توجه: مسلماً این ارقام دقیق نیستند و بسته به انواع آن فلز یا آلیاژ که به انواع روش ها ساخته شده اند تا حدی تولرانس دارند.

1000 kg/m^3 = 1 g/cm^3

1 kg/m^3 = 0.0624 lb/ft^3 = 0.000036127 lb/in^3

منابع:

https://www.engineeringtoolbox.com/metal-alloys-densities-d_50.html

https://www.engineersedge.com/materials/densities_of_metals_and_elements_table_13976.htm