در مقالات پیشین سیستم نامگذاری آلیاژهای مسی و تمپر آنها که مورد قبول ASTM هستند، بررسی گردیدند. مطابق استانداردهای دیگر، سیستم های دیگری نیز برای نامگذاری (کدگذاری) این موارد وجود دارند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

انواع سیستم های نامگذاری مس و آلیاژهای مسی

علاوه بر سیستم UNS که مورد پذیرش ASTM هست. مؤسسه بین المللی استاندارسازی (ISO)، سیستمی برای نامگذاری آلیاژها بر اساس نشانه عناصر و میزان درصد آنها به ترتیب کاهشی دارد. برای مثال یک برنج سرب دار حاوی 60 درصد مس و 2 درصد سرب به صورت مقابل نمایش داده می شود: CuZn38Pb2 . این سیستم چندان برای آلیاژهای پیچیده کارایی ندارد.

سیستم دیگر توسط کمیته نرمالیزاسیون اروپا (CEN) استفاده می شود و در این سیستم آلیاژها به صورت زیر مشخص می شوند:

??XXX?         ?: یک حرف انگلیسی , X: یک رقم

حرف اول (سمت چپ) نشان دهنده نوع آلیاژ است و برای مس با حرف C نشان داده می شود. حرف دوم نشان دهنده حالت ماده است و C برای ریختگری و W برای کارشده و M برای مستر الوی است. سه شماره بعدی برای شناسایی ماده و حرف آخر (سمت راست) برای نشان دادن گروه آلیاژ می باشد.

انواع سیستم های نامگذاری تمپر مس و آلیاژهای مسی

برای تمپر مؤسسه CEN از استاندارد DIN آلمان استفاده می کند. این سیستم نسبت به سیستم ASTM رویکرد متفاوتی دارد و به جای عملیات تمپر، کمینه خواص مورد نظر را نشان می دهد. این برای بسیاری از مصرف کننده ها که پروسه ساخت برای آنها مهم نیست و خواص نهایی مدنظر آنهاست، یک مزیت محسوب می شود. نماد هر خاصیت در جدول زیر آمده است:

خاصیتنماد
درصد ازدیاد طول (الانگیشن)A
محدودیت خمیدگی فنرB
اندازه دانهG
سختی (HB برای ریختگری ها و HV برای کار شده ها)H
در حالت ساخته شده، یعنی بدون مشخص کردن خواص مکانیکی خاصیM
استحکام کششیR
استحکام تسلیمY

برای مثال R250 نشان دهنده ی کمینه MPa 250 برای استحکام کششی، H090 نشان دهنده مقدار 90 (ویکرز برای آلیاژ کار شده و برینل برای آلیاژ ریختگری)، و Y140 نشان دهنده MPa 140 برای استحکام تسلیم است.

جهت مشاوره و تهیه آلیاژهای آلومینیوم برنز، مس کروم و مس کروم زیرکونیوم می توانید با ما در تماس باشید:

پیام خسروی

09131680632

منابع:

ASM speciality handbook: copper and copper alloys, 2001.