skip to Main Content

روش تشخیص جنس یک فلز بدون آنالیزهای پیشرفته (تکمیلی): رنگ مس و آلیاژهای آن

در این مقاله رنگ آلیاژهای مس و اکسید های آن را معرفی می نماییم. تنوع رنگ این آلیاژها و اکسید های آنها کاربردهای زیادی برای آنها ایجاد می نمایید. همچنین مسأله خوردگی و جلوگیری از آن علاوه بر تأثیر رنگ بر خواص دیگر آلیاژ هم اثر دارد. در این مقاله…

مطالعه مطلب

روش تشخیص جنس یک فلز بدون آنالیزهای پیشرفته ۱: رنگ فلز

یکی از موارد بسیار مهم برای هر مهندسی داشتن یک حس عام یا به اصطلاح انگلیسی common sense از رشته خود است. هر چند این آموزش ها در دوره تحصیل کمتر داده می شوند و مهندسین بیشتر این مهارت ها را در حین کار و در تماس مستقیم با مواد…

مطالعه مطلب
Back To Top
×بستن جستجو
جستجو