وب سایت‌های مورد تأیید متک

[vcex_heading text=”اعتبار وب سایت‌های زیر توسط متک تأیید می‌شود” tag=”h2″ text_align=”center” css=”.vc_custom_1539510050645{margin-bottom: 50px !important;}”]
[vcex_divider_dots count=”5″ align=”center” color=”#6d6d6d” margin=”top:30|right:30|bottom:30|left:30″]

تأیید اعتبار یک وب سایت توسط متک با پارامتر‌های زیر سنجیده می‌شود (با مجموعاً پنج ستاره):

  1. تأیید مدیریت و افراد دست اندر کار (یک ستاره)
  2. تأیید محتوای فعالیت در راستای تقویت حوزه متالورژی و مواد (دو ستاره)
  3. تأیید اصالت فعالیت وب سایت در حوزه متالورژی و مواد (دو ستاره)