skip to Main Content

نانوتکنولوژی در جنگ بر علیه کرونا ویروس

تلفات انسانی رو به افزایش ویروس کرونای جدید (COVID-19) سبب یک بیدارباش برای سلامت جهانی شده است. اکنون محققین بسیاری بر روی خطر روبه رشد جهانی این ویروس متمرکز شده اند. هنوز هیچ درمان ضدویروس مشخصی برای COVID-19 در دسترس نیست ولی تعداد زیادی عوامل دارویی برای این منظور تحت…

مطالعه مطلب
Back To Top
×بستن جستجو
جستجو