skip to Main Content

بازار جهانی نانوکپسول ها

بازار جهانی نانوکپسول ها در سال 2015، 1.9 میلیارد دلار ارزش گزاری شده و طبق پیش بینی تا سال 2025 نرخ رشد مرکب سالیانه (CAGR) 7.9% ای را تجربه خواهد کرد. نانوکپسول ها سیستم های حفره داری هستند که شامل یک غشاء پلیمری که یک هسته داخلی از ماده مورد…

مطالعه مطلب
Back To Top
×بستن جستجو
جستجو