skip to Main Content

یک ترکیب جدید پلیمر، ماده داغ الکترونیک

از آیفون ها بر روی زمین تا کاوشگرهای روی مریخ، بیشتر قطعات الکترونیکی تنها در یک بازه ی مشخص کاربرد دارند. اما با مخلوط کردن دو ماده آلی با یکدیگر، محققان در دانشگاه پردو (Purdue)، به راهی برای ساخت قطعاتی با تحمل حرارت های بالا دست یافته اند. بر اساس…

مطالعه مطلب
Back To Top
×بستن جستجو
جستجو