skip to Main Content

روش تشخیص جنس یک فلز بدون آنالیزهای پیشرفته (تکمیلی): رنگ مس و آلیاژهای آن

در این مقاله رنگ آلیاژهای مس و اکسید های آن را معرفی می نماییم. تنوع رنگ این آلیاژها و اکسید های آنها کاربردهای زیادی برای آنها ایجاد می نمایید. همچنین مسأله خوردگی و جلوگیری از آن علاوه بر تأثیر رنگ بر خواص دیگر آلیاژ هم اثر دارد. در این مقاله…

مطالعه مطلب

روش تشخیص جنس یک فلز بدون آنالیزهای پیشرفته ۴: چگالی

در مقالات قبلی به حدس جنس قطعات (فلز و غیر فلز) از طریق رنگ، ظاهر سطحی و خواص مغناطیسی آنها پرداختیم. یکی از راه های دقیقتر کردن این حدس، اندازه گیری چگالی فلزات می باشد. با امکانات کمی می توان چگالی یک ماده را با دقت اندازه گیری کرد. هر…

مطالعه مطلب

روش تشخیص جنس یک فلز بدون آنالیزهای پیشرفته ۳: خواص مغناطیسی

در دو مقاله قبلی به حدس جنس قطعات از طریق رنگ و ظاهر سطحی آنها پرداختیم. در این مقاله روشی برای دقیق تر کردن این حدس ارائه می دهیم. فلزات خواص مغناطیسی متفاوتی دارند. مغناطیسی بودن با نبودن یک فلز را می توان به راحتی و با نزدیک کردن یک…

مطالعه مطلب

ساخت فلز فروالکتریک پس از ۵۳ سال

فیزیکدانان دانشگاه راتگرز یک نوع جدید از مواد دو بعدی مصنوعی ایجاد کردند. این تیم تحقیقاتی موفق شد تا یک تئوری 53 ساله در مورد فلزات فروالکتریک را محقق نماید. این یافته می تواند منجر به ایجاد نسل جدیدی از قطعات چند کاره و کاربرد ها شود. در سال 1965…

مطالعه مطلب

روش تشخیص جنس یک فلز بدون آنالیزهای پیشرفته ۲: نشانه های سطحی

روش تشخیص جنس یک فلز بدون آنالیزهای پیشرفته 2: نشانه های سطحی همانطور که در قسمت قبل گفته شد. جنس فلزات را می توان از ظاهرشان حدس زد. هر چند شناسایی فلزات از روی ظاهر چندان دقیق نیست ولی می تواند برای قراردهی آنها در یک کلاس مشخص مفید باشد.…

مطالعه مطلب

روش تشخیص جنس یک فلز بدون آنالیزهای پیشرفته ۱: رنگ فلز

یکی از موارد بسیار مهم برای هر مهندسی داشتن یک حس عام یا به اصطلاح انگلیسی common sense از رشته خود است. هر چند این آموزش ها در دوره تحصیل کمتر داده می شوند و مهندسین بیشتر این مهارت ها را در حین کار و در تماس مستقیم با مواد…

مطالعه مطلب
Back To Top
×بستن جستجو
جستجو