skip to Main Content

ساخت فلز فروالکتریک پس از ۵۳ سال

فیزیکدانان دانشگاه راتگرز یک نوع جدید از مواد دو بعدی مصنوعی ایجاد کردند. این تیم تحقیقاتی موفق شد تا یک تئوری 53 ساله در مورد فلزات فروالکتریک را محقق نماید. این یافته می تواند منجر به ایجاد نسل جدیدی از قطعات چند کاره و کاربرد ها شود. در سال 1965…

مطالعه مطلب
Back To Top
×بستن جستجو
جستجو