skip to Main Content

عملیات حرارتی آلومینیوم برنزها ۲

در قسمت پیشین کلیاتی در مورد عملیات حرارتی آلومینیوم برنزها عنوان شد. در این قسمت انواع این آلیاژ و عملیات حرارتی پذیری آنها بررسی می گردد. با توجه به تصویر دیاگرام فازی مس- آلومینیوم (تصویر پایین) و این موضوع که آلیاژ های آلومینیوم برنز حاوی 5 تا 11 درصد وزنی…

مطالعه مطلب

عملیات حرارتی آلومینیوم برنزها ۱

میکروساختار و عملیات حرارتی پذیری آلیاژهای آلومینیوم برنز وابسته به میزان آلومینیوم آنها است و میزان آلومینیوم در آنها نقشی همانند میزان کربن در فولادها دارد. برعکس فولادها، آلومینیوم برنزها بالای دمای استحاله معمول و معمولاً در بین 565 تا 675 درجه سانتیگراد تمپر می شوند. در انتخاب دمای تمپر،…

مطالعه مطلب
Back To Top
×بستن جستجو
جستجو