skip to Main Content

حالت جدید ماده، هم جامد و هم مایع

دانشمندان یک حالت جدبد از ماده یافتند که در آن اتم ها می توانند در هر دو حالت جامد و مایع همزمان وجود داشته باشند. تا امروز اتم های مواد در یکی از سه حالت جامد، مایع یا گاز تعریف می شدند. تحقیقات جدید نشان می دهند که در شرایط…

مطالعه مطلب
Back To Top
×بستن جستجو
جستجو