skip to Main Content

شاخه های سرامیک ها

دو شاخه عمده درشیشه ها و سرامیک ها وجود دارد یکی سنتی یا traditional و دیگری پیشرفته یا advanced. کاربرد های سنتی شامل محصولات مصرفی مانند ظروف غذا یا وسایل آشپزخانه و محصولات ساختمان مانند کاشی و پنجره می باشد. اغلب این کاربرد ها برای سالها مورد استفاده بوده اند…

مطالعه مطلب
Back To Top
×بستن جستجو
جستجو