skip to Main Content
کوره القایی فرکانس بالا بریزینگ

خرید اینترنتی کوره القایی فرکانس بالا برای بریزینگ

بریزینگ القایی یکی از روش های پرکاربرد اتصال فلزات است. در این روش دو فلز که میتوانند از جنسهای متفاوتی انتخاب شوند توسط یک ماده پر کننده (فیلر) به یکدیگر متصل می شوند. فرایند اتصال با ذوب مجدد و انجماد ماده پر کننده انجام می‌گیرد. در این مقاله قصد بررسی…

مطالعه مطلب
کوره القایی بریزینگ

کوره القایی بریزینگ

بریزینگ کوره القایی نوعی فرایند اتصال فلزات است که در آن از یک فلز (آلیاژ) پرکننده و یک کوره القایی جهت ذوب ناحیه اتصال استفاده می‌شود. در این مقاله به این تکنولوژی بیشتر پرداخته می‌شود.
مطالعه مطلب
Back To Top
×بستن جستجو
جستجو